ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลน์ เน็ทเวิค
144/189 หมู่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0103547037611

Line Network Limited Partnership
144/189 Moo 3 Klongsongtonnoon,
Ladkrabang, Bangkok 10520
Tax ID No. 0103547037611